Navigácia

 • Hodnotiace kritéria a podklady na hodnotenie žiakov v II. polroku šk. roku 2019/2020

  Hodnotiace kritéria a podklady na hodnotenie žiakov v II. polroku šk. roku 2019/2020

  Možnosť súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí s prihliadnutím na schopnosti a možnosti žiakov na ich realizáciu, ako aj na materiálno-technické vybavenie, ktoré majú k dispozícii počas domácej prípravy sa odzrkadľuje aj na spôsobe zadávania úloh a aktivít žiakom zo strany pedagógov a ich vyhodnocovania. Aké hodnotiace kritéria a požiadavky majú učitelia na žiakov ZŠ Podsadek si pozrite v dokumentoch: 

  Hodnotiace kriteria 1.stupen.pdf

  Hodnotiace kriteria 2.stupen.pdf

 • Zmena organizácie týždenného rozvrhu hodín pre I. a II. stupeň

  Zmena organizácie týždenného rozvrhu hodín pre I. a II. stupeň

  Základná škola Podsadek 140, Stará Ľubovňa pristúpila k úprave organizácie týždenného rozvrhu, ktorý je platný od 04.05.2020. Viac na Rozvrh hodin.pdf

 • Vzdelávacia relácia pre rómske menšiny RTVS a pracovný zošit

  Vzdelávacia relácia pre rómske menšiny RTVS a pracovný zošit

  Televízia RTVS prišla s veľmi zaujímavou vzdelávacou reláciou určenou pre rómske menšiny, ktorá pomáha vo vzdelávaní žiakov v tomto náročnom období. Ralácia s názvom Tumenca khere - S vami doma vysiela každý štvrtok od 14.50 hod. Je vhodná pre žiakov, rodičov a učiteľov. Ak ste premeškali niektoré časti, môžete si ich prezrieť z archívu RTVS.

  S touto reláciou by mal tematicky a obsahovo korešpondovať taktiež nový pracvoný zošit pre žiakov I. stupňa s názvom Zápisník na každý deň s témou Príroda: FAUNA, ktorý pripravili autori Mgr. Miroslava Langerová, PhD., PaedDr. Andrea Papp, PaedDr. Juliana Perečinská, PaedDr. Zuzana Révészová. Viac na: zosit-priroda.pdf

  Taktiež sa pripravujú ďalšie pracovné listy aj pre žiakov II. stupňa.

 • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV - KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE ŽIAKOV V II. POLROKU ŠK. ROKU 2019/2020

  OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV - KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE ŽIAKOV V II. POLROKU ŠK. ROKU 2019/2020

  Vážení rodičia, milí žiaci, 

  na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 6.apríla 2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.4.2020 rozhodla riaditeľka školy o spôsobe hodnotenia.

  Viac na:  Sposob klasifikacie a hodnotenia ziakov.pdf

 • Nový webinár VÚDPaP

  Nový webinár VÚDPaP

  Dávame do pozornosti nový webinár VÚDPaP, ktorý Vám pomôže pri práci s deťmi s problémami učenia.

  Viac na: https://vudpap.sk/nestihli-ste-nas-webinar-na-temu-ako-pracovat-s-dietatom-s-problemami-v-uceni/

 • Nový termín zápisu detí do 1. ročníka

  Nový termín zápisu detí do 1. ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 20. - 24. apríla 2020 v budove ZŠ Podsadek. Zapísať dieťa do 1. ročníka prídu rodičia bez osobnej účasti detí. Počas zápisu je nutné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia - je nevyhnutné priniesť si ochranné rúško a rukavice. K zápisu si rodičia prinesú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  Zápis sa týka detí narodených od 01.09.2013 do 31.08.2014 ako aj detí, ktorým bol minulý rok odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • 28. marec - Deň učiteľov

  28. 3. 2020
 • Oznam o prerušení vyučovania a o zmene termínu zápisu detí do ZŠ

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

        Z uvedeného vyplýva, že zápis detí do Základnej školy Podsadek  neprebehne v termíne od 1.4. – 3.4.2020, ale bude určený  náhradný termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, ktorý bude následne oznámený. Termín  zápisu je určený zriaďovateľom v období medzi 15. aprílom a 30. aprílom 2020. Prebiehať bude bez prítomnosti dieťaťa len za prítomnosti zákonných zástupcov.  

 • UČÍME NA DIAĽKU - NOVÝ WEB MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

  Tieto dni sú v školstve náročné predovšetkým na nedostatok jasných informácií, ako postupovať v súčasnej neľahkej situácii, čo sa snaží ministerstvo školstva riešiť. Pod vedením nového  ministra školstva  Branislava Gröhling​ dnes spustilo web Učíme na diaľku. Sú na ňom efektívne zverejnené všetky informácie o termínoch a aj nápady pre rodičov a učiteľov, ako vzdelávať doma. Všetko pod jednou strechou.

  Viac na: Ucimenadialku.sk

 • VZDELÁVACÍ PORTÁL VIKI.IEDU.SK A ELEKTRONICKÉ LISTOVANIE UČEBNICAMI AITEC ONLINE

  VZDELÁVACÍ PORTÁL VIKI.IEDU.SK A ELEKTRONICKÉ LISTOVANIE UČEBNICAMI AITEC ONLINE

  Pre žiakov, rodičov a učiteľov je veľmi aktuálna stránka, ktorú dávame do pozornosti a to viki.iedu.sk - kompletný vzdelávací portál s materiálmi pre školy aj s metodickými popismi a pracovnými listami - certifikovanými metodikmi Ministerstva školstva SR. Materiály sú dostupné pre celú verejnosť bez prihlasovania. Stačí ísť cez „Materiály/pozrite si“.  Taktiež dávame do pozornosti aitec online – elektronické listovanie učebnicami a pracovnými zošitmi s priradenou metodikou, didaktickými hrami, vzorovými riešeniami a obrazovým materiálom, ktoré sú vhodné k jednotlivým stranám titulov aj pre všetkých rodičov. Potrebná je len vaša registrácia. Službu nájdete na www.aitec.sk. Viac informácií nájdete tu: https://www.aitec.sk/aktualita-sprava/sluzba-aitec-online-elektronicke-listovanie-s-priradenymi-materialmi-pristupny-aj-pre-rodicov

   

 • ÚLOHY PRE ŽIAKOV ZO SLOVENČINY

  ÚLOHY PRE ŽIAKOV ZO SLOVENČINY

  Milí žiaci, počas týchto dlhých dní si môžete krátiť čas a zmysluplne ho využiť aj pomocou našej web stránky, kde si môžete nájsť rôzne úlohy a hry.

  Len si kliknite tento odkaz:

  https://www.gramar.in/sk/?fbclid=IwAR21lhQOb8gJ3a6C2KdjqCXDEiCTMaefRF0Mi6Ga15UfueaZ-cMTzYLZnlo

 • DIKTÁTY ONLINE

  DIKTÁTY ONLINE

  Rýchla príprava na diktáty. Do textu, ktorý má rozsah jedného odseku, dopĺňajte na vybrané miesta správny z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie.

  Na  stránke: 

  https://www.viemeposlovensky.sk/diktaty?fbclid=IwAR37-vCNPmJzqNrjBSBtli_xy7wstptVqXRyXJG4iQTwEAdJloVQL15B_Rk

 • AUDIO LITERÁRNE DIELA VĎAKA RTVS

  AUDIO LITERÁRNE DIELA VĎAKA RTVS

  Na rozhlasovom webe Archív extra 

  sú zverejnené stovky rozprávok, rozhlasových hier, fíčrov, čítaní na pokračovanie, seriálov a relácií s pútavo spracovanými informáciami.

  Archív Extra prináša veľkú ponuku kráľovského rozhlasového žánru, ktorá zahŕňa pôvodné rozhlasové a dokumentárne hry, rozhlasové adaptácie či dramatizácie prozaických diel z produkcie Odboru literárno-dramatickej výroby RTVS. Najmenší sa môžu zabaviť pri rozhlasových rozprávkach či už tých moderných, ale aj ľudových,“ uvádza RTVS.

                                          Obsah je na webe dostupný zadarmo.

  Ďalší program ponúkajú i tri digitálne rádiá RTVS:

  Rádio Litera prináša všetko dôležité o literatúre, jej tvorcoch, či originálny dramaturgický výber rozhlasových hier, fíčrov a rozhlasových pásiem z archívu RTVS.

  Rádio Junior, určený pre najmenších,prináša bohatú ponuku rozprávok a detských programov.

  Rádio Pyramída prináša výber toho najlepšieho z histórie rozhlasovej tvorby.

 • ÚLOHY PRE ŽIAKOV Z MATEMATIKY

  ÚLOHY PRE ŽIAKOV Z MATEMATIKY

  Veľmi zaujímavé úlohy. Skús to s nami.

  Klikni na odkaz:

  https://www.matika.in/sk/

 • ANGLICKÝ JAZYK PRE I. STUPEŇ ONLINE

  ANGLICKÝ JAZYK PRE I. STUPEŇ ONLINE

  Hry určené pre I. stupeň.  Hra sa dá hrať aj cez mobil.  

  Na stránke:

  https://learningapps.org/view9592707?

  Musíte preukázať svoje znalosti z matematiky, gramatiky, vlastivedy, angličtiny a ďalších predmetov.

 • OZNAM - Prerušenie prevádzky v ZŠ Podsadek

  Z dôvodu bezpečnostných opatrení a z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koranavírusu na celom území Slovenskej republiky, sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzka 

  v Základnej škole, Podsadek 140, Stará Ľubovňa v čase

   

  od pondelka 16.03.2020 do piatku 27.03.2020.

   

  Ďakujeme za pochopenie.

   

   

 • Oznam pre pedagogických zamestnancov

  Riaditeľstvo Základnej školy, Podsadek 140 v Starej Ľubovni oznamuje všetkým pedagogickým zamestnancom, že v piatok 13.03.2020 prídu na pracovisko ráno o 8.00 hod. a to do Základnej školy v Podsadku. 

 • Usmernenia MŠVVŠ k šíreniu koronavírusu

  V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

  RUŠIA SA:

  1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

  2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

  Viac na https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/

 • Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

  Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

  P O Z V Á N K A

  Z Á P I S       D E T Í      D O      1.  R O Č N Í K A

  Riaditeľstvo Základnej školy Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, oznamuje rodičom,

  že zápis detí do 1. ročníka  pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční 

  v dňoch

  01.04. (streda) - 03. 04. (piatok) 2020 od 13.00 do 17.00 hod.

  v budove ZŠ.

  Zápis sa týka detí narodených od 01.09.2013 do 31.08.2014 a detí, ktoré mali odklad školskej dochádzky.

  Rodičia sa dostavia na zápis spolu s dieťaťom. 

   

  Čo je potrebné doniesť na zápis?​

  ​- Občiansky preukaz zákonného zástupcu (rodiča)

  - Rodný list dieťaťa

  - Zápisné 4 

   

  T E Š Í M E    S A    N A    V Á S !

 • Fašiangové obdobie

  Fašiangové obdobie
  25. 2. 2020

  Fašiangové obdobie sa nan našej škole oslavovalo na poslednú chvíľu, no bolo veselé, zaľúbené, vytancované,...

strana:

Kontakt

 • Základná škola Podsadek
  Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
 • 052 /23 88 272