• Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholom syndróme.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholom syndróme..

  Dňa 08.09.2021 sa naše žiačky 7.,8. a 9. ročníka zúčastnili prednášky RÙVZ na tému "Fetálny alkoholový syndróm". Žiačkam bolo prostredníctvom prezentácie a krátkeho filmu vysvetlené, aké zničujúce následky má pitie alkoholu v tehotenstve na dieťa.

 • Jeseň na školskom dvore

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Jeseň na školskom dvore.

  Teplé jesenné počasie umožnilo žiakom 7. ročníka praktizovať poznatky z predmetu Technika priamo na školskom dvore.

 • Začiatok školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia, milí žiaci, 

  slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2021 (vo štvrtok)  o 9:00hod. pre všetkých žiakov v areáli ZŠ Podsadek. 

  Žiaci 0. a 1.ročníka sa  po slávnostnom úvode presunú spoločne v sprievode jedného rodiča do tried.

  V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie školského roku len v triedach s triednymi učiteľmi.
  Vstup do budovy školy majú povolený len rodičia žiakov nultých a prvých ročníkov. Vstup do školy je možný len s rúškom na tvári. Prosíme všetkých, aby toto nariadenie rešpektovali.

  Vďaka za pochopenie. 
   

  Od 3.9.2021 pri vstupe do školy sa bude vykonávať ranný filter (meranie teploty) a všetci žiaci musia pri vstupe do školy dodržiavať protiepidemické opatrenia:

  • rúško
  • odstup
  • dezinfekcia rúk

   

  Všetky potrebné informácie nájdete v dokumente Školský semafor.

  Všetkým želáme veľa šťastia a zdravia v novom školskom roku. Budeme ho potrebovať.

   

 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

  Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa uskutočnilo individuálne v triedach. Žiaci si od triednych pani učiteliek prevzali vysvedčenie a milé darčeky. Všetkým želáme krásne prázdniny plné zážitkov a tešíme sa na stretnutie v septembri.

   

 • Festival živých kníh

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival živých kníh.

  Dňa 22.06.2021 sa žiaci 8. ročníka špeciálnej triedy zúčastnili na festivale živých kníh, ktorý bol zameraný na príležitosť dozvedieť sa viac o živote ľudí rôznych menšín a národností. Workshopy, ktoré majú úspešne za sebou, sa žiaci pod vedením lektorky venovali témam stereotypov a predsudkov, s ktorými sa bežne stretávame. V závere si vyskúšali prácu s jamboardom.

 • Storytelling

  Žiaci ôsmeho ročníka špeciálnej triedy sa vzdelávali prostredníctvom Storytellingu. Témou hodiny bolo vnímanie sociálnych rozdielov v našej spoločnosti. Zoznámili sa s príbehom živej knihy Sandry, rómskej mamy, ktorá vychováva deti v osade a prežila naozaj ťažké životne chvíle. Témou ďalšej hodiny bol rodinný rozpočet. Žiaci pracovali v skupinách na spoločnej úlohe rodinného rozpočtu. Okrem uvedomenia si prítomnosti chudoby v našej spoločnosti si zároveň rozvíjali finančnú gramotnosť.

 • Atletické preteky špeciálnych olympiád v Košiciach

  Štvrtkový deň 10.6. 2021 si športovci zo špeciálnych tried V.A a VI.A užili na 100%. Na atletickom štadióne Technickej Univerzity Košice TUKE sa predstavilo viac ako 100 pretekárov z celého Slovenska. Súťažili spolu až v 14-tich disciplínach: 25m beh, 50m beh, 100m beh, 200m beh, 400m beh, 800m beh, 1500m beh, 400m a 800m chôdza, skok do diaľky z miesta, skok do diaľky, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou a na záver štafetové behy 4 x 100 m a 4 x 400 m. Naši žiaci doslova bažili po športových výkonoch. Výsledkom sú 4 zlaté, 9 strieborné a 2 bronzové medaily.

 • Deň detí

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí.

  Medzinárodný deň detí sme oslávili hrami a športovými aktivitami s cieľom urobiť deťom radosť. Špeciálny program pre svojich žiakov pripravili triedne pani učiteľky IV.B ŠT a VI.B ŠT. Deň začali prípravou chutných palaciniek. Na osvieženie si uvarili čaj z čerstvej mäty, ktorú vypestovali v bylinkovom záhone. Dievčatá zaujali nové trendy pri tvorbe gélových nechtov. Nakoniec nechýbala obľúbená zmrzlina. Veríme, že deti si tento deň užili.

 • S príchodom jarných dní sa na našej škole rozbehla realizácia aktivít v rámci projektu „Zelená škola.“ Žiaci v záhrade vyhrabali opadané lístie, pozbierali suché konáre, okopali  kvetinové záhony a vysadili kvety pred vchodom školy. Pripravili sme si záhon a vysadili zeleninu. Okrem zeleninových záhonov súčasťou prípravy bol aj bylinkový záhon, do ktorého budeme postupne sadiť rôzne bylinky. Postupne pripravujeme aj terén na vybudovanie pocitového chodníka.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Jarné upratovanie okolia školy.

 • Príprava bylinkového záhona

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Príprava bylinkového záhona.

 • Príprava zeleninového záhona

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Príprava zeleninového záhona.

 • Budovanie pocitového chodníka

   

   

 • Deň matiek

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek.

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám. Toto poslanie je krásne a zároveň aj veľmi náročné. Ďakujeme mamkám za ich obetavosť a lásku. 

 • Oznam

  Asistované sčítanie

  Mesto Stará Ľubovňa žiada občanov mesta Stará Ľubovňa, ktorí sa doposiaľ z rôznych dôvodov nesčítali počas doby elektronického sčítania, aby tak spravili počas asistovaného sčítania, a to do 13.06.2021.

  Sčítať sa môžete osobne na kontaktom mieste, ktoré je na Mestskom úrade v Starej Ľubovni, Obchodná 1, Stará Ľubovňa, na prízemí počas prevádzkových hodín kontaktného miesta:

  pondelok - streda od 08.00 - 15.00h,

  štvrtok - piatok od 08.00 - 11.30h.

  Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť osobne na kontaktné miesto, môžu požiadať o mobilného asistenta, a to telefonicky na telefónnom čísle 052/43 15 223 alebo 0903 623 017 alebo +421 2 20 92 49 19 call centrum štatistického úradu. Mobilný asistent navštívi občana doma v jeho domácnosti, avšak až po telefonickom požiadaní o mobilného asistenta.

  Každý rodič je povinný sčítať aj svoje neplnoleté deti, a to každé dieťa zvlášť zadaním jeho rodného čísla.

   

 • Návrat žiakov do školy od 03.05.2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od 03. mája 2021 (pondelok) sa obnovuje prezenčné vzdelávanie všetkých žiakov 2. stupňa základnej školy.  

  1. stupeň sa vzdeláva bez zmeny.

  V zmysle uznesenia vlády SR č. 215/2021 nebude pri nástupe detí a žiakov do ZŠ od pondelka 3. mája 2021 potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom  testu na ochorenie COVID-19 a ani potvrdením o výnimke jedného zákonného zástupcu, ani žiaka 2. stupňa.

  Rodič je povinný vypísať Potvrdenie o bezinfekčnosti.

  Žiaci  v priestoroch školy používajú na prekrytie horných dýchacích ciest rúško. Naďalej platia v škole prísne epidemiologické opatrenia, ktoré treba dodržiavať a rešpektovať.

  Adaptácia žiakov nastupujúcich na prezenčné vzdelávanie (5.-7. ročník) bude trvať jeden týždeň. V rámci adaptácie  budeme venovať pozornosť socializácii, aktivitám vedúcim k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce.

  Ak sa žiak  prezenčnej výučby nezúčastní, zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

   

 • Návšteva ministra školstva

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva ministra školstva.

  Deň 23. apríl bol pre žiakov a pedagógov výnimočným. Svojou návštevou nás poctil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Grӧhling.

 • Deň Zeme

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

  Každý rok 22. apríla oslavujeme Deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa po celom svete konajú aktivity zamerané v prospech našej planéty. Deti robia v školách rôzne projekty, zúčastňujú sa rôznych diskusií o ochrane životného prostredia, uvažujú, ako chránia životné prostredie oni samy a v čom by sa mohli zlepšiť.

 • Oznam

  Od 26.4.2021 bude vyučovanie prebiehať v režime tohto týždňa, nakoľko je Stará Ľubovňa v bordovej farbe Covid automatu.

  Prezenčne sa vzdelávajú žiaci:

  • 1. stupňa ZŠ /1 zo zákonných zástupcov predloží negatívny ATG/PCR test/.
  • 8. a 9. ročníka ZŠ a to za tých istých opatrení, ako to bolo tento týždeň.
  • 5., 6. a 7. ročníka v skupinách (5+1), tak ako doteraz.

   

  Testovať sa musia žiaci  2. stupňa, ako aj jeden z ich zákonných zástupcov.

  Všetci žiaci na prezenčnom vyučovaní predkladajú čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

 • Daj fotke príbeh

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Daj fotke príbeh.

  Prešovský samosprávny kraj v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek pripravil v mesiaci marec literárnu súťaž - Daj fotke príbeh. Súťaži sa zúčastnil aj žiak našej školy Milan Dunka, žiak 8.ročníka, s príbehom - Všetko zlé, je na niečo dobré. Vlastným príbehom, ktorý zažil vyzdvihol prácu zdravotnej sestry na detskom oddelení. Z 54 fotiek, z ktorých si mohli súťažiaci vybrať, si Milan vybral fotku č. 11. Napriek tomu, že sa Milanovi nepodarilo vyhrať, chválime ho za reprezentáciu našej školy.

strana:

Kontakt

 • Základná škola Podsadek
  Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
 • 052 /23 88 272