Navigácia

 • Zápisník na každý deň pre II. stupeň

  Zápisník na každý deň pre II. stupeň

  Tento sľúbený Zápisník na každý deň je určený do rúk učiteľom a všetkým šikovným deťom a ich rodičom. Na každý deň tu nájdete zaujímavé úlohy, ktoré si môžete vyriešiť, či už niečo napísať, alebo nakresliť či vyfarbiť, alebo vypočítať. 

  Fauna - II.st.pdf

  Clovek a spolocnost, Umenie a kultura II.st.pdf

 • OZNAM PRE RODIČOV

   

  Na základe Vašich súhlasov, ktoré ste písomne poskytli Základnej škole v Podsadku, Vaše deti nastúpia do Základnej školy v Podsadku 1. júna 2020 (pondelok) o 7.30 hod.

  Zo  strany rodičov je potrebné každý deň zabezpečiť:

  • dve rúška a hygienické papierové vreckovky,
  • prezuvky a čisté šatstvo.

  Vstupovať rodičom do areálu školy je nariadením hlavného hygienika SR prísne zakázané!

  Ráno pri príchode do školy bude vykonávaný tzv. ranný filter, (deťom bude odmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom). Pri zistení  príznakov ochorenia COVID 19 (zvýšená teplota, kašeľ, hnačka, strata čuchu a chuti) bude dieťa ihneď vrátené domov a následne vedenie školy nahlási toto podozrenie na RÚVZ v Starej Ľubovni.

  Vyučovanie pre všetkých žiakov bude končiť o 12.30 hod.

                                                                                                                         Mgr. Slavomíra Gribová

                                                                                                      poverená riadením

   

 • Hodnotiace kritéria a podklady na hodnotenie žiakov v II. polroku šk. roku 2019/2020

  Hodnotiace kritéria a podklady na hodnotenie žiakov v II. polroku šk. roku 2019/2020

  Možnosť súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí s prihliadnutím na schopnosti a možnosti žiakov na ich realizáciu, ako aj na materiálno-technické vybavenie, ktoré majú k dispozícii počas domácej prípravy sa odzrkadľuje aj na spôsobe zadávania úloh a aktivít žiakom zo strany pedagógov a ich vyhodnocovania. Aké hodnotiace kritéria a požiadavky majú učitelia na žiakov ZŠ Podsadek si pozrite v dokumentoch: 

  Hodnotiace kriteria 1.stupen.pdf

  Hodnotiace kriteria 2. stupen.pdf

  Hodnotiace kriteria A variant.pdf

  Hodnotiace kriteria B variant.pdf

  Hodnotiace kriteria C variant.pdf

 • Zmena organizácie týždenného rozvrhu hodín pre I. a II. stupeň

  Zmena organizácie týždenného rozvrhu hodín pre I. a II. stupeň

  Základná škola Podsadek 140, Stará Ľubovňa pristúpila k úprave organizácie týždenného rozvrhu, ktorý je platný od 04.05.2020. Viac na 

  Týždenný rozvrh hodin I. a II. stupeň ZŠ.pdf

  Tyzdenny rozvrh hodin A  variant.pdf

  Tyzdenny rozvrh hodin B v ariant.pdf

 • Vzdelávacia relácia pre rómske menšiny RTVS a pracovný zošit

  Vzdelávacia relácia pre rómske menšiny RTVS a pracovný zošit

  Televízia RTVS prišla s veľmi zaujímavou vzdelávacou reláciou určenou pre rómske menšiny, ktorá pomáha vo vzdelávaní žiakov v tomto náročnom období. Ralácia s názvom Tumenca khere - S vami doma vysiela každý štvrtok od 14.50 hod. Je vhodná pre žiakov, rodičov a učiteľov. Ak ste premeškali niektoré časti, môžete si ich prezrieť z archívu RTVS.

  S touto reláciou by mal tematicky a obsahovo korešpondovať taktiež nový pracvoný zošit pre žiakov I. stupňa s názvom Zápisník na každý deň s témou Príroda: FAUNA, ktorý pripravili autori Mgr. Miroslava Langerová, PhD., PaedDr. Andrea Papp, PaedDr. Juliana Perečinská, PaedDr. Zuzana Révészová. Viac na: zosit-priroda.pdf

  Taktiež sa pripravujú ďalšie pracovné listy aj pre žiakov II. stupňa.

 • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV - KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE ŽIAKOV V II. POLROKU ŠK. ROKU 2019/2020

  OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV - KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE ŽIAKOV V II. POLROKU ŠK. ROKU 2019/2020

  Vážení rodičia, milí žiaci, 

  na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 6.apríla 2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.4.2020 rozhodla riaditeľka školy o spôsobe hodnotenia.

  Viac na:  Sposob klasifikacie a hodnotenia ziakov.pdf

 • Nový webinár VÚDPaP

  Nový webinár VÚDPaP

  Dávame do pozornosti nový webinár VÚDPaP, ktorý Vám pomôže pri práci s deťmi s problémami učenia.

  Viac na: https://vudpap.sk/nestihli-ste-nas-webinar-na-temu-ako-pracovat-s-dietatom-s-problemami-v-uceni/

 • Nový termín zápisu detí do 1. ročníka

  Nový termín zápisu detí do 1. ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 20. - 24. apríla 2020 v budove ZŠ Podsadek. Zapísať dieťa do 1. ročníka prídu rodičia bez osobnej účasti detí. Počas zápisu je nutné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia - je nevyhnutné priniesť si ochranné rúško a rukavice. K zápisu si rodičia prinesú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  Zápis sa týka detí narodených od 01.09.2013 do 31.08.2014 ako aj detí, ktorým bol minulý rok odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • 28. marec - Deň učiteľov

  28. 3. 2020
 • Oznam o prerušení vyučovania a o zmene termínu zápisu detí do ZŠ

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

        Z uvedeného vyplýva, že zápis detí do Základnej školy Podsadek  neprebehne v termíne od 1.4. – 3.4.2020, ale bude určený  náhradný termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, ktorý bude následne oznámený. Termín  zápisu je určený zriaďovateľom v období medzi 15. aprílom a 30. aprílom 2020. Prebiehať bude bez prítomnosti dieťaťa len za prítomnosti zákonných zástupcov.  

 • UČÍME NA DIAĽKU - NOVÝ WEB MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

  Tieto dni sú v školstve náročné predovšetkým na nedostatok jasných informácií, ako postupovať v súčasnej neľahkej situácii, čo sa snaží ministerstvo školstva riešiť. Pod vedením nového  ministra školstva  Branislava Gröhling​ dnes spustilo web Učíme na diaľku. Sú na ňom efektívne zverejnené všetky informácie o termínoch a aj nápady pre rodičov a učiteľov, ako vzdelávať doma. Všetko pod jednou strechou.

  Viac na: Ucimenadialku.sk

 • VZDELÁVACÍ PORTÁL VIKI.IEDU.SK A ELEKTRONICKÉ LISTOVANIE UČEBNICAMI AITEC ONLINE

  VZDELÁVACÍ PORTÁL VIKI.IEDU.SK A ELEKTRONICKÉ LISTOVANIE UČEBNICAMI AITEC ONLINE

  Pre žiakov, rodičov a učiteľov je veľmi aktuálna stránka, ktorú dávame do pozornosti a to viki.iedu.sk - kompletný vzdelávací portál s materiálmi pre školy aj s metodickými popismi a pracovnými listami - certifikovanými metodikmi Ministerstva školstva SR. Materiály sú dostupné pre celú verejnosť bez prihlasovania. Stačí ísť cez „Materiály/pozrite si“.  Taktiež dávame do pozornosti aitec online – elektronické listovanie učebnicami a pracovnými zošitmi s priradenou metodikou, didaktickými hrami, vzorovými riešeniami a obrazovým materiálom, ktoré sú vhodné k jednotlivým stranám titulov aj pre všetkých rodičov. Potrebná je len vaša registrácia. Službu nájdete na www.aitec.sk. Viac informácií nájdete tu: https://www.aitec.sk/aktualita-sprava/sluzba-aitec-online-elektronicke-listovanie-s-priradenymi-materialmi-pristupny-aj-pre-rodicov

   

 • ÚLOHY PRE ŽIAKOV ZO SLOVENČINY

  ÚLOHY PRE ŽIAKOV ZO SLOVENČINY

  Milí žiaci, počas týchto dlhých dní si môžete krátiť čas a zmysluplne ho využiť aj pomocou našej web stránky, kde si môžete nájsť rôzne úlohy a hry.

  Len si kliknite tento odkaz:

  https://www.gramar.in/sk/?fbclid=IwAR21lhQOb8gJ3a6C2KdjqCXDEiCTMaefRF0Mi6Ga15UfueaZ-cMTzYLZnlo

 • DIKTÁTY ONLINE

  DIKTÁTY ONLINE

  Rýchla príprava na diktáty. Do textu, ktorý má rozsah jedného odseku, dopĺňajte na vybrané miesta správny z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie.

  Na  stránke: 

  https://www.viemeposlovensky.sk/diktaty?fbclid=IwAR37-vCNPmJzqNrjBSBtli_xy7wstptVqXRyXJG4iQTwEAdJloVQL15B_Rk

 • AUDIO LITERÁRNE DIELA VĎAKA RTVS

  AUDIO LITERÁRNE DIELA VĎAKA RTVS

  Na rozhlasovom webe Archív extra 

  sú zverejnené stovky rozprávok, rozhlasových hier, fíčrov, čítaní na pokračovanie, seriálov a relácií s pútavo spracovanými informáciami.

  Archív Extra prináša veľkú ponuku kráľovského rozhlasového žánru, ktorá zahŕňa pôvodné rozhlasové a dokumentárne hry, rozhlasové adaptácie či dramatizácie prozaických diel z produkcie Odboru literárno-dramatickej výroby RTVS. Najmenší sa môžu zabaviť pri rozhlasových rozprávkach či už tých moderných, ale aj ľudových,“ uvádza RTVS.

                                          Obsah je na webe dostupný zadarmo.

  Ďalší program ponúkajú i tri digitálne rádiá RTVS:

  Rádio Litera prináša všetko dôležité o literatúre, jej tvorcoch, či originálny dramaturgický výber rozhlasových hier, fíčrov a rozhlasových pásiem z archívu RTVS.

  Rádio Junior, určený pre najmenších,prináša bohatú ponuku rozprávok a detských programov.

  Rádio Pyramída prináša výber toho najlepšieho z histórie rozhlasovej tvorby.

 • ÚLOHY PRE ŽIAKOV Z MATEMATIKY

  ÚLOHY PRE ŽIAKOV Z MATEMATIKY

  Veľmi zaujímavé úlohy. Skús to s nami.

  Klikni na odkaz:

  https://www.matika.in/sk/

 • ANGLICKÝ JAZYK PRE I. STUPEŇ ONLINE

  ANGLICKÝ JAZYK PRE I. STUPEŇ ONLINE

  Hry určené pre I. stupeň.  Hra sa dá hrať aj cez mobil.  

  Na stránke:

  https://learningapps.org/view9592707?

  Musíte preukázať svoje znalosti z matematiky, gramatiky, vlastivedy, angličtiny a ďalších predmetov.

 • OZNAM - Prerušenie prevádzky v ZŠ Podsadek

  Z dôvodu bezpečnostných opatrení a z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koranavírusu na celom území Slovenskej republiky, sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzka 

  v Základnej škole, Podsadek 140, Stará Ľubovňa v čase

   

  od pondelka 16.03.2020 do piatku 27.03.2020.

   

  Ďakujeme za pochopenie.

   

   

 • Oznam pre pedagogických zamestnancov

  Riaditeľstvo Základnej školy, Podsadek 140 v Starej Ľubovni oznamuje všetkým pedagogickým zamestnancom, že v piatok 13.03.2020 prídu na pracovisko ráno o 8.00 hod. a to do Základnej školy v Podsadku. 

 • Usmernenia MŠVVŠ k šíreniu koronavírusu

  V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

  RUŠIA SA:

  1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

  2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

  Viac na https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/

strana:

Kontakt

 • Základná škola Podsadek
  Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
 • 052 /23 88 272