Partneri


Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Štvrtok 23. 9. 2021

Mapa

Vitajte na našej stránke

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholom syndróme..

  Dňa 08.09.2021 sa naše žiačky 7.,8. a 9. ročníka zúčastnili prednášky RÙVZ na tému "Fetálny alkoholový syndróm". Žiačkam bolo prostredníctvom prezentácie a krátkeho filmu vysvetlené, aké zničujúce následky má pitie alkoholu v tehotenstve na dieťa.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jeseň na školskom dvore.

  Teplé jesenné počasie umožnilo žiakom 7. ročníka praktizovať poznatky z predmetu Technika priamo na školskom dvore.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2021 (vo štvrtok) o 9:00hod. pre všetkých žiakov v areáli ZŠ Podsadek.

  Žiaci 0. a 1.ročníka sa po slávnostnom úvode presunú spoločne v sprievode jedného rodiča do tried.

  V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie školského roku len v triedach s triednymi učiteľmi.
  Vstup do budovy školy majú povolený len rodičia žiakov nultých a prvých ročníkov. Vstup do školy je možný len s rúškom na tvári. Prosíme všetkých, aby toto nariadenie rešpektovali.

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa uskutočnilo individuálne v triedach. Žiaci si od triednych pani učiteliek prevzali vysvedčenie a milé darčeky. Všetkým želáme krásne prázdniny plné zážitkov a tešíme sa na stretnutie v septembri.

Kontakt

 • Základná škola Podsadek
  Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
 • 052 /23 88 272