Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Robme malé veci s láskou.

Sobota 19. 1. 2019

Kalendár s prázdninami


 

Počet návštev

Počet návštev: 250897

Vitajte na stránke ZŠ Podsadek

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vianočná koleda

  Do galérie Vianočná koleda boli pridané fotografie.

  Aj tento predvianočný čas si vedia naši žiaci spríjemniť krásnou piesňou. Už niekoľko rokov sa s obľubou zúčastňujú vianočnej koledy, kde s veľkým zanietením vystupujú s krásnymi vianočnými piesňami a celkom tak navodzujú vianočnú atmosféru.

 • Vianočné pohľadnice a záložky

  Do galérie Vianočné pohľadnice a záložky boli pridané fotografie.

  „Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši.

  Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.

  Lásku, šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky!“

  Keďže najkrajšie sviatky roka už nedočkavo klopú na dvere, žiaci našej školy, nadšení touto čarovnou atmosférou Vianoc, sa pod vedením svojich kreatívnych pani učiteliek horlivo pustili do výroby krásnych vianočných pohľadníc a záložiek.

 • Súťaž Ochranárik

  Do galérie Súťaž Ochranárik boli pridané fotografie.

  Aj naša škola sa zapojila do okresného kola výtvarnej súťaže „OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY,“ ktorej cieľom bolo priblížiť deťom hravou formou a rôznorodými umeleckými technikami tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ich ďalšieho využitia v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa. Umelecké práce tohtoročnej súťaže sa niesli v znamení témy: „Veď aj ja som záchranár“, v rámci ktorej si žiačka Simona Oračková pod vedením pani učiteľky PaedDr. Heleny Jendrichovskej, prevzala cenu za I. miesto v okresnom kole.

 • Prajeme pekný deň so sv. Mikulášom
  6. 12. 2018

  Do galérie Prajeme pekný deň so sv. Mikulášom boli pridané fotografie.

  Mikuláš sa raduje, fujavice zaduje,

  odnesie ho kúsok ďalej, prinesie on našej malej

  mandarínky, čokoládu, čačky-mačky na parádu,

  všelijaké nové hračky.Sníva o nich postojačky.

  Zaduj, víchor! Vločky splaš!

  Nech už je tu Mikuláš!

  Ľavá nôžka, pravá nôžka,nakuknem mu do batôžka

  a pomôžem vybaliť. Zaplníme celý byt!

  Prajeme krásny deň so sv. Mikulášom!

  Kolektív ZŠ Podsadek

 • Divadelné Košice

  Do galérie Divadelné Košice boli pridané fotografie.

  V piatok 30. novembra sa naši žiaci pod vedením učiteľky PaedDr. Jany Pierovej a asistentky Terézie Pompovej zúčastnili spolu s ďalšími ochotníkmi zo základných škôl v divadelnej sále Základnej školy /ZŠ/ Postupimská 37 v Košiciach v poradí už na štrnástom ročníku krajského matičného festivalu amatérskeho divadla základných škôl z Košického a Prešovského kraja - Divadelné Košice Jozefa Adamoviča. Naši žiaci sa umiestnili na krásnom druhom mieste.

 • Týždeň jablka
  23. 11. 2018

  Do galérie Týždeň jablka boli pridané fotografie.

  V dňoch od 22.10. – 26.10. sa na našej škole uskutočnil Týždeň jablka. Cieľom tejto akcie bola propagácia zdravej výživy, ochutnávka zdravých jablčných jedál a výstava výtvarných prác našich šikovných žiakov na tému „Jablko“.

 • Deň otvorených dverí
  22. 11. 2018

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

  Dňa 22.11.2018 sa naši žiaci 9. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí na Strednej odbornej škole Jarmočnej v Starej Ľubovni. Žiaci sa prešli po krásnych priestoroch školy a oboznámili sa s možnosťami štúdia na škole a uplatnením na trhu práce po ukončení štúdia.

 • Európsky týždeň boja proti drogám
  19. 11. 2018

  Do galérie Európsky týždeň boja proti drogám boli pridané fotografie.

  Cieľom drogovej prevencie je odpútať pozornosť detí od vplyvu drog rôznymi spôsobmi, napríklad krúžkovou činnosťou, športovými, či vedomostnými aktivitami...

  Tretí novembrový týždeň je Európsky týždeň boja proti drogám. Aj naša škola sa zapojila do boja proti drogám rôznymi aktivitami. Žiaci 0.-4. ročníka tvorili na hodinách výtvarnej výchovy práce na tému „Drogy“, počas dňa sa im premietala rozprávka Bol raz jeden život.

  Žiaci druhého stupňa a špeciálne triedy sa zapojili do Týždňa boja proti drogám aktivitami, ako premietanie prezentácií, vyplňovali dotazníky a kvízy o fajčení a drogách, v ktorých prejavili nadobudnuté vedomosti o negatívnych účinkoch fajčenia. Vytvorili aj plagáty na tému „Drogy“, ktoré zdobia chodby našej školy.

Kontakt

 • Základná škola Podsadek
  Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
 • 052 /23 88 272