Navigácia

Partneri


Štvrtok 20. 2. 2020

Mapa

Vitajte na našej stránke

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Do nového roku Vám prajeme veľa šťastia, zdravia, osobných a

  pracovných úspechov.

  Riaditeľka školy Mgr. Slavomíra Gribová a kolektív zamestnancov

 • Prednáška s príslušníkmi polície
  17. 12. 2019

  Do galérie Prednáška s príslušníkmi polície boli pridané fotografie.

  Dňa 17.12.2019 sa na elokovanom pracovisku uskutočnila prednáška s príslušníkmi policajného zboru zameraná na trestno-právnu zodpovednosť detí a mládeže a predchádzanie páchaniu priestupkov a trestnej činnosti.

 • Fajčenie a duševné zdravie
  5. 12. 2019

  Do galérie Fajčenie a duševné zdravie boli pridané fotografie.

  Dňa 05.12.2019 sa v našej škole uskutočnila prednáška na tému Fajčenie a duševné zdravie. Prednášku viedla zamestnankyňa z RÚVZ.

 • Deň otvorených dverí
  3. 12. 2019

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

  Aj žiaci deviateho a ôsmeho ročníka, ktorí navštevujú elokované pracovisko na Levočskej ulici v Starej Ľubovni, sa 03.12.2019 zúčastnili Dňa otvorených dverí. V SŠI v Starej Ľubovni si so záujmom prezreli priestory internátu, tried a dielní odborov, ktoré OU ponúka.

 • Ochranárik
  3. 12. 2019

  Do galérie Ochranárik boli pridané fotografie.

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do okresného kola výtvarnej súťaže „OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY,“ ktorej cieľom bolo priblížiť deťom hravou formou a rôznorodými umeleckými technikami tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ich ďalšieho využitia v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa. Umelecké práce tohtoročnej súťaže sa niesli v znamení témy: „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“, v rámci ktorej žiačka Jozefína Kotlárová pod vedením pani učiteľky PaedDr. Heleny Jendrichovskej, získala I. miesto v okresnom kole.

Kontakt

 • Základná škola Podsadek
  Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
 • 052 /23 88 272