Navigácia

Zoznam tried

Názov
0.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Dicová
0.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kornélia Maniková
3.A ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Harčariková
5.A ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Fedorková
6.A ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Knapová
7.A ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milota Pitoňáková
8.A ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Mačugová
9.A ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Harčariková
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Valčáková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petrana Straková
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Dubjelová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Foľvarská
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Kseňáková
3. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Repková
1.A ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Pierová
1.B ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Helena Jendrichovská
2.A ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Hnatkovičová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kičurová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kollárová
2.B ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Boguská
5. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Alexiková Kordiaková
3.B ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Klára Chlebáková
4.B ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Vislocká
5.B ŠT Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Repková
6. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Závacká
7. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Lešková
8. Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Kiszelyová
9. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Chovancová

© aScAgenda 2020.0.1222 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.07.2020

Kontakt

  • Základná škola Podsadek
    Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
  • 052 /23 88 272