Navigácia

Rada školy

Rada školy pri ZŠ Podsadek 140 bola ustanovená v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rada školy plní svoju funkciu iniciatívneho a poradného samosprávneho orgánu.

 

Členovia  Rady školy pri Základnej škole, Podsadek 140, Stará Ľubovňa:

Mgr. Peter Hrebik – predseda, delegovaný zástupca zriaďovateľa (01.04.2019)

MUDr. František Orlovský – člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa

MUDr. Marta Benková – člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Martina Dicová – člen, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Vlasta Hnatkovičová – člen, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov

Helena Lipčáková – člen, zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

Svetlana Porčogošová – člen, zvolený zástupca rodičov

Adela Pompová – člen, zvolený zástupca rodičov

Kristína Čurejová – člen, zvolený zástupca rodičov

 

Štatút rady školy platný od 21.5.2019

PDF verzia na stiahnutie

Kontakt

  • Základná škola Podsadek
    Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
  • 052 /23 88 272