Navigácia

 • Výlet v ZOO

  Výlet v ZOO

  Do galérie Výlet v ZOO boli pridané fotografie.

 • Výlet Červený Kláštor

  Výlet Červený Kláštor

  Do galérie Výlet Červený Kláštor boli pridané fotografie.

  Po celoročnej usilovnej práci sa žiaci šiesteho a piateho ročníka dňa 25.06.2019 zúčastnili  koncoročného výletu v Červenom Kláštore. Žiaci si  prezreli múzeum kamaldulských mníchov, dozvedeli sa informácie o lietajúcom Cypriánovi, ktorý je legendou Pienin. Potom sme spoločne prešli cez most, ktorým sme sa dostali na poľskú stranu Pienin konkrétne do Šromoviec. Žiaci sa  poprechádzali po turistickom chodníku.  Neskôr sme sa presunuli na goralský dvor v Haligovciach, kde sa chlapci vyšantili na motokárach a dievčatá zrelaxovali na hojdačkách. Obed nám pripravili v kolibe u Piera v Haligovciach. Po dobrom obede unavení, ale spokojní a zrelaxovaní sme sa vrátili do Podsadku.

 • Maľujeme, čo už vieme

  Maľujeme, čo už vieme

  Do galérie Maľujeme, čo už vieme boli pridané fotografie.

  So žiakmi nultých ročníkov sme ku koncu školského roka realizovali aktivitu s názvom „Maľujeme, čo už vieme“. Naši najmenší žiaci si prostredníctvom maľovania na šaty upevnili nielen nadobudnuté vedomosti, ale hravou formou predviedli aj svoju fantáziu a detskú tvorivosť.

 • Súťaž v čitateľskej gramotnosti

  Súťaž v čitateľskej gramotnosti

  Do galérie Súťaž v čitateľskej gramotnosti boli pridané fotografie.

  Žiaci v škole pod vedením učiteľa spoznávajú svet v jeho najrozmanitejších podobách. Výsledkom sú vedomosti, zručnosti, návyky, postoje, rozvinuté schopnosti a vôbec celá osobnosť žiaka.

  Dnes už neplatí, že pre vstup do života stačí vedieť čítať a písať. Schopnosť rozumieť textu a pochopiť ho je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutná. Stále dôležitejšie sa v triedach ukazuje vytváranie vhodných podmienok na prácu s informáciami z rôznych zdrojov – kníh, učebníc, médií, internetu. Od učiteľa sa očakáva, aby v tomto smere čo najviac podporil rozvoj zručnosti čítania s porozumením.

  Čítanie s porozumením je súčasťou rôznych gramotností, ktoré potrebujeme pre každodenný život. Možno si to bežne neuvedomujeme, ale inak rozumieme umeleckému textu a inak náučnému alebo publicistickému, pričom každý text rozvíja naše komunikačné a čitateľské zručnosti.

 • Súťaž ANIMUJ SVOJ SVET

  Súťaž ANIMUJ SVOJ SVET

  Do galérie Súťaž ANIMUJ SVOJ SVET boli pridané fotografie.

  Štyria žiaci z 5. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Vybíralovej sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži Animuj svoj svet – Svet (podláh), po ktorom kráčam. So svojou animáciou v kategórii Hlas verejnosti získali 2. najvyšší počet „LIKE-ov“ na facebooku Animuj svoj svet a to nám prinieslo 2. miesto. Vďaka patrí Ivanovi Oračkovi, Miroslavovi Pompovi, Božene Gogovej a Marcele Červeňákovej z 5. ročníka za aktívnu prácu na animácii.

 • Adonýz

  Adonýz

  Do galérie Adonýz boli pridané fotografie.

  Dňa 31.05.2019 sa naši žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili v rámci festivalu UM-UM malého divadelného predstavenia s názvom Adonýz a jeho hosť v provinčnom dome v Starej Ľubovni.

 • Beseda "Liečivé rastliny"

  Beseda "Liečivé rastliny"
  30. 5. 2019

  Do galérie Beseda "Liečivé rastliny" boli pridané fotografie.

  V mesiaci máj sme si spoločne so žiakmi pripomenuli krásu, ale i silu liečivých účinkov našej prírody. Žiaci prostredníctvom prezentácie si overili svoje poznatky z prírodovedy a zároveň sa dozvedeli nové zaujímavosti o liečivých účinkoch niektorých rastlín. Potom žiaci pracovali na svojich úlohách. Každý žiak dostal pracovný list s jednou liečivou rastlinou. Pri získavaní informácii o danej rastline využívali internet a herbár liečivých rastlín.  Mali sme v pláne využiť herbár aj v prírode na vychádzke, ale z dôvodu nepriaznivého počasia sme preto zvolili spomenutú metódu rovesníckeho učenia.

 • Kráľ moderného tanca

  Kráľ moderného tanca
  30. 5. 2019

  Do galérie Kráľ moderného tanca boli pridané fotografie.

       Naši žiaci sa 30.05.2019 zúčastnili súťaže pod názvom „Kráľ moderného tanca“ pod vedením p. uč. Mgr. Vlasty Hnatkovičovej. Zároveň si urobili výlet nakoľko sa to uskutočnilo v meste Lipany. Hodnotil sa kostým, tanec, koordinácia pohybu a choreografia. Hoci sme nevyhrali, no zúčastnili sme sa a videli sme opäť niečo nové. Zabavili sme sa a to bolo podstatné. Určite si to chceme zopakovať o rok a snáď sa nám podarí vyhrať.

 • Výberové konanie

  Výberové konanie
  27. 5. 2019

  Mesto Stará Ľubovňa vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľ/ka ZŠ  Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa.

  Viac na: vyberove-konanie-zs-podsadek.pdf​​​​​​​

 • Deň matiek

  Deň matiek
  18. 5. 2019

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

  Každoročne sa na našej škole koná vystúpenie pre naše mamičky. Aj tento rok si deti pripravili  pekné básničky, piesne, či tance, ktorými potešili srdce každej mamy.

  Mama - žena, ktorá je trpezlivá, chápavá, milá a obetavá, ktorá nám od malička ofúkava naše „boľačky“, ktorá sa teší z našich úspechov, ktorá sa trápi pre naše starosti. A predsa sa nedá povedať, že týmto krásnym slovom môže byť označená každá žena. Veď toľko je takých, ktoré majú deti a nevedia alebo nechcú im byť matkou. A koľkým ženám na svete príroda zobrala nádej stať sa matkou, hoci ich srdce je naplnené veľkou láskou a citom. Preto je na mieste otázka: Čo vlastne ženu robí matkou? Je to len to, že daruje dieťaťu život? Aj keď tento fakt je nádherný a neoceniteľný, skutočná matka sa z každej ženy stáva až vtedy, keď dieťa rastie v jej duši, nie iba po jej boku. Aj keď dnešná uponáhľaná doba akoby ukrajovala z materinskej lásky, dbajte o to, aby ste mali srdcia pre vaše deti vždy otvorené. 

 • Celoslovenská súťaž DÚHA

  Celoslovenská súťaž DÚHA
  3. 5. 2019

  Do galérie Celoslovenská súťaž DÚHA boli pridané fotografie.

  Dňa 03.05. 2019 sa v Starej Ľubovni sa konal 23.ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DUHA 2019. Organizátori vydali už 23. zborník , ktorý je prehliadkou tvorivosti a nespútanosti tých najmladších. Aktuálnymi témami boli Čarovná príroda a Vo svete mojej fantázie. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci v oboch kategóriách.                                                                                                                                  Najúspešnejšími boli Anna Čurejová VII. ročník a Adriana Gabrišová  VI. ročník v literárnej súťaži. Anna Čurejová sa umiestnila na treťom mieste s poéziou Koráb mojej fantázie a Adriana Gabrišová s prózou Ružové očko získala ocenenie Ľubovnianskeho literárneho klubu. Víťazkám srdečne blahoželám a ostatným žiakom ďakujeme za reprezentovanie našej školy.

 • Týždeň slovenských knižníc

  Týždeň slovenských knižníc
  26. 4. 2019

  Do galérie Týždeň slovenských knižníc boli pridané fotografie.

  “Sú aj horšie zločiny ako pálenie kníh. Jeden z nich je nečítať ich.”

  Aj v duchu tejto myšlienky sme si  na našej škole, v rámci Týždňa slovenských knižníc, pripomenuli dôležitosť čítania kníh a čitateľskej gramotnosti.  So žiakmi prvého stupňa sme realizovali aktivity v podobe čitateľského maratónu, maľovaného a skupinového čítania.

 • Hvezdáreň a planetárium Prešov

  Hvezdáreň a planetárium Prešov
  26. 4. 2019

  Do galérie Hvezdáreň a planetárium Prešov boli pridané fotografie.

  Dňa 26.4.2019 sme sa so žiakmi piateho, šiesteho, ôsmeho a deviateho ročníka ocitli na pár hodín vo vesmíre. Navštívili sme totiž Planetárium v Prešove, kde sme si zopakovali a niečo zaujímavé sa dozvedeli o planétach, slnečnej sústave a hviezdnej oblohe.

 • Testovanie T9

  Testovanie T9
  24. 4. 2019

  Do galérie Testovanie T9 boli pridané fotografie.

 • Beseda "Fajčenie"

  Beseda "Fajčenie"
  24. 4. 2019

  Do galérie Beseda "Fajčenie" boli pridané fotografie.

  Dňa 24.04.2019 sa na našej škole konala beseda na tému „ FAJČENIE“. Besedy sa zúčastnili žiaci 9. a 8. ročníka. Fajčenie je vdychovanie a vydychovanie dymu z tlejúceho tabaku, ktoré má znaky naučeného správania s fyzickými, psychickými a spoločenskými zážitkami. Na fajčenie a na nikotín, látku obsiahnutú v dyme z cigariet, vzniká u ľudí závislosť.Celú túto problematiku žiakom objasnila pracovníčka RÚVZ v Starej Ľubovni. Veríme, že si žiaci z tejto besedy odniesli veľa poznatkov, ktoré sú prospešné pre zdravý život.

 • Trieda číta triede

  Trieda číta triede
  11. 4. 2019

  Do galérie Trieda číta triede boli pridané fotografie.

  Žiaci 5. a 8. ročníka prejavili svoje čitateľské zručnosti v aktivite s názvom „Trieda číta triede“, ktorej cieľom bolo zvládnuť techniku čítania, porozumieť textu, vnímať text a vyvodiť z prečítaných informácií závery.

  To, či žiaci vnímali text rozprávky Neporiadok v lese pozorne, si overili v hre Milionár.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Deň Rómov

  Deň Rómov
  9. 4. 2019

  Do galérie Deň Rómov boli pridané fotografie.

  Dňa 08.04. a 09.04.2019 pri príležitosti Dňa Rómov naši žiaci navštívili dve materské škôlky, kde svojim divadelným predstavením, spevom a tancom spríjemnili deň malým škôlkarom a ich učiteľkám. Najprv sa u deti zračil pohľad neistoty až strachu z rómskych detí, ale napokon deti neodolali rómskemu temperamentu a začali spolu so svojimi pani učiteľkami tancovať a baviť sa s našimi žiakmi. Dňa 09.04.2019 sa naši žiaci zúčastnili Konferencie Dňa Rómov na MPC v Prešove, ktorej sa zúčastnili aj osobnosti ako štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Peter Krajňák a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity pán Ábel Ravasz.

 • Otec Kamil a jeho mozaiky

  Otec Kamil a jeho mozaiky
  5. 4. 2019

  Do galérie Otec Kamil a jeho mozaiky boli pridané fotografie.

  Gréckokatolícky kňaz otec Kamil Dráb sa venoval štúdiu mozaiky a sakrálneho umenia v Ríme. V jeho Centro Arte vznikajú krásne a hodnotné umelecké diela, ktoré skrášľujú sakrálne objekty na Slovensku. Zavítal aj medzi našich žiakov. S veľkým záujmom sledovali jeho výklad a prácu. A zaujal aj nás starších.

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka
  4. 4. 2019

  Do galérie Zápis detí do 1. ročníka boli pridané fotografie.

  V dňoch od 02.04. – 03.04.2019 sa na našej škole konal zápis žiakov do 1. ročníka.

Kontakt

 • Základná škola Podsadek
  Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
 • 052 /23 88 272